Lịch sử hình thành

QCC Service được thành lập đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2010 khi khái niệm vệ sinh công nghiệp vẫn còn mới mẻ và dịch vụ này gần như chưa được cung cấp một cách chuyên nghiệp.